Farklı Kirlilik Potansiyellerine Sahip Lokalitelerde Yaşayan Microtus guentheri Örneklerindeki Ağır Metal Birikimi Seviyelerinin Saptanması ve Genetik Hasarın Araştırılması


YAVUZ M. (Executive), TURNA F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2016
  • End Date: August 2018