Yeni Akrilonitril Sübstitüe Siklotrifosfazenlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Foto-fiziksel Özelliklerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi: Aygıtların Üretimi


Özen F. (Executive), Turgut Cin G., Gündüz B.

TUBITAK Project, 2020 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2020
  • End Date: July 2022