Alzheimer Hastalığında Önemli Bir Role Sahip Olan Amiloid Beta'nın Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkileri: Biyobelirteç Olarak Beyin Osilasyonları


HİDİŞOĞLU E.(Executive), KANTAR GÜL D.

TUBITAK Project, 2016 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2016
  • End Date: February 2017