Meme/over Kanserlerinde Kalıtsal Yatkınlıkta BRCA1/BRCA2 Genlerinde Büyük Boyutlu Genomik Yeniden Düzenlenmelerin Rolünün Araştrılması


MANGUOĞLU A. E. (Executive)

TUBITAK Project, 2007 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2007
  • End Date: June 2008