“A Clean, Beautiful Environment; A Healthy, Happy University”


Creative Commons License

Kaplan Y. (Executive), Melekoğlu T., Ulucan A., Tuluk E. C., Çabuk Z., Karakuzu Ş., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2022
  • End Date: May 2022

Project Abstract

Doğal ve sosyal çevre duyarlılığını geliştirmeyi amaçlayan “Temiz, Güzel Çevre; Sağlıklı, Mutlu Üniversite Projesi”, üniversitemiz öğrencileri, akademik-idari personeli, işletmecileri, ziyaretçileri ve yerleşkedeki diğer canlılara yöneliktir. Hazırlıkları 2021-2022 Akademik Yılı, Güz Döneminde yapılan proje, Bahar Döneminde, haftalık en az iki (2) saat olmak üzere, 14 hafta uygulanmıştır. Projeyi; yaklaşık beş bin (5.000) TL. karşılığı aynî yardımla, Akdeniz Üniversitesi, yerel yönetimler ve bazı sponsorlar desteklemiştir.

Proje hedefleri ve etkinlikleri doğrultusunda; üniversitemizde çevre, gürültü ve görüntü kirliliğinin çok azaldığı, fakültemiz ve çevresinin daha güzel, estetik bir görünüm kazandığı, fakültemiz (kapalı-açık) mekânlarının, daha etkin ve verimli kullanılmaya başlandığı, engellilerin yaşamlarının kolaylaştığı, fakültemizde, Paylaşım Marketi oluşturulduğu; böylelikle farkındalık sağlandığı ve kurum kültürünün, aidiyet duygusunun gelişmesine, dolayısıyla yaşam kalitemizin yükselmesine katkı sağlandığı belirlenmiştir:

Seksen (80) kişinin yanıtladığı “Değerlendirme Anketi” sonuçlarına göre; paydaşların % 98.7’si, yerleşkede, bu projenin uygulanmasını “gerekli / yararlı” bulurken; % 91.3’ü, proje için yapılan hazırlıkların “yeterli” olduğunu; % 88.8’i, projede, başlangıçta belirlenen hedef ve sonuçlara “ulaşıldığını”; % 32.5’i, projede, “Çevre, gürültü ve görüntü kirliliğini gidermeye yönelik uygulamaların”; % 20’si, “Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik uygulamaların”; % 15’i, “Ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi çalışmalarının”; % 11.3’ü, “Paylaşım Marketi oluşturmaya yönelik çalışmaların”; % 11.2’si, “Atmayalım, almayalım; takaslayalım etkinliklerinin”; % 10’u “Çevremiz konulu toplantı ve söyleşilerin” çok yararlı gördüğü / düşündüğü etkinlikler, olduğunu belirtmiştir…