Akut ve Kronik Dönem Elektromanyetik Radyasyon Uygulamasının Rat Testisinde Apoptoz ve JNK/p38 MAPK Sinyal Yolağı İlişkisinin Araştırılması


SATI DURAN G. L. (Executive), Taş G. G., YARGIÇOĞLU AKKİRAZ P., ER H., ÖZEN Ş., SOYGÜR G. B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2018
  • End Date: June 2020