Yakıotunun Ksenobiyotik Metabolizması Üzerine Etkilerinin ve İlaç-Diyet Etkileşim Potansiyelinin Proteomik ve Moleküler Yaklaşımlar ile Aydınlatılması


SARAÇ Ç.

TUBITAK Project, 2009 - 2012

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2009
  • End Date: November 2012