5. Antalya İlinde Serada Sebze Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Doğru Yetiştirme Teknikleri Uygulamalarının ve EUREPGAP’in Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi


AYDOĞAN N., ÖZÇATALBAŞ O. (Executive)

TUBITAK Project, 2005 - 2007

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2005
  • End Date: January 2007