Cirit Atlarında Alt Ekstremite Sert Dokularındaki Lezyonların Dijital Radyografi ile Değerlendirilmesi ve Travmatik Artritis Şüpheli Olgularda Artroskopinin Tanı ve Sağaltımda Kullanılması Proje No 2011 24


Kaya M. (Executive), Okumuş Z., Yanmaz L. E., Doğan E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2011
  • End Date: June 2013