Kentsel Bölgeler için Yeni Örgütlenme Modelleri ve Gelisme Stratejileri: Türkiye’de Yeni Dönemde Ortaya Çıkan Kentsel Bölgelerde Rekabetle Sosyal Bütünlesmeyi Uzlastıran Çok Katmanlı Yönetisim Modellerinin Gelistirilmesi


ERKUŞ H.

TUBITAK Project, 2005 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2005
  • End Date: July 2008