Antalya Yöresinde Yayılış Gösteren Cephalaria Türlerinin Yağ Asidi Kompozisyonunun Belirlenmesi


GÖKTÜRK R. S., SÜMBÜL H.

TUBITAK Project, 2005 - 2006

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2005
  • End Date: January 2006