Türk Toplumunda Demans Algısı ve Yaşlılıkta Sosyal Dışlanmaya Etkisi Üzerine Bir Araştırma Antalya Örneği


KORKMAZ YAYLAGÜL N. (Executive), BAŞ A. M., YAYLAGÜL L.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2016
  • End Date: September 2020