COVID-19 Pandemisinden Kaynaklanan Dış ve İç Ekonomik Gelişmelerin Türkiye Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Tahmini: Bu Etkilerin Giderilmesi İçin Alternatif Politika Paketlerinin Önerilmesi


GÜL Z. B.

TUBITAK Project, 2020 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2020
  • End Date: December 2020