Serum Fizyolojik ile İlerleme Tekniğinin Periferik İntravenöz Kateter Yerleştirme Başarısı Üzerine Etkisi: Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Örnekleminde Randomize Kontrollü Çalışma


Atay Turan S. (Executive), Güler E., Kaya A., Karataş N., Gürcan M.

TUBITAK Project, 2022 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2022
  • End Date: January 2024