Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırma Merkezi


GÖKTÜRK R. S., YILDIRIM İ., CENGİZ M. F.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2008 - 2011

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: January 2008
  • End Date: January 2011