Alzheimer Hastalığının Erken Evrelerinde Gözlenen Sinaptik Bozuklukların Beyin Osilasyonları ile Deteksiyonu


KANTAR GÜL D., HİDİŞOĞLU E.(Executive)

TUBITAK Project, 2018 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2018
  • End Date: March 2020