Antalya İli Kırsal Peyzaj Karakterlerinin Belirlenmesi ve Alan Kullanım Planlaması Bağlamında Değerlendirilmesi


Ortaçeşme V., Özçatalbaş O., Atik M. (Executive), Yıldırım E., Kavas K. R., Ünal O.

TUBITAK Project, 2015 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2015
  • End Date: April 2018