Vakum altında pişirme (Sous-Vide) Yöntemi Kullanılarak Pişirilmiş Hamsi (Engraulis encrasicolus) Marinatlarının Duyusal Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi


GÜMÜŞ B. (Executive), GÖKOĞLU N., ARMAN A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: August 2021