Oymak sınırlarındaki bazı açık kümelerin kinematik ve evrimsel özellikleri: Örnek çalışma NGC 6871 - TUG Gözlem Projesi


Tunç E. (Executive)

Project Supported by Other Official Institutions, 2020 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: January 2020
  • End Date: December 2022

Project Abstract