Sıçan hipokampusunda mekansal öğrenmenin farklı safhalarında bazı Sitokrom P450 (CYP450) enzim tiplerinin ekspresyon seviyelerinin “İyi” ve “kötü” öğrenen hayvanlarda incelenmesi ve karşılaştırması


SARAÇ Ç.

TUBITAK Project, 2014 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2014
  • End Date: September 2015