Protein veritabanlarındaki reaktif sistein (Cys) rezidülerinin yüksek verimli tahmini için algoritma geliştirilmesi


SARAÇ Ç.

TUBITAK Project, 2014 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2014
  • End Date: January 2015