Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diş çekimi sonrası gelişen kemik defektlerinin multidisipliner tedavisi: Olgu sunumu

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017

Farklı güçlerdeki lazer uygulamaları titanyum abutment ile rezin siman arasındaki bağlantı dayanımınaetki eder mi?

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017

TREATMENT OF HORIZONTAL ROOT FRACTURE USING MTA: A CASE REPORT

FDI World Dental Congress, 28 August - 01 September 2017

Total dişsizliğin implant destekli sabit protezlerle rahabilitasyonu

23. İZDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 18 - 20 November 2016

BİTİRME VE PARLATMA İŞLEMLERİNİN FARKLI KOMPOZİT REZİNLERİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİLERİ

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi; Belek, ANTALYA, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

FARKLI KALINLIKTAKİ CAD CAM MATERYALLERİNİN REZİN SİMANIN RENK DEĞİŞİMİNE ETKİSİ

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi; Belek, ANTALYA, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

The effect of finishing and polishing on the surface roughness of different composite resins

The 22th Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.1

SHEAR BOND STRENGTH OF THE INTRAORAL REPAIRSYSTEMS TO NEW CAD CAM MATERIALS

47th CEDIADRMeeting (October 15-17,2015) (BelekAntalya,Turkey), Turkey, 15 - 17 October 2015

EVALUATİON OF SHEAR BOND STRENGTH OF TWO RESİN CEMENTS ON DİFFERENT CAD CAM MATERİALS

39th Annual Conference Of The European Prosthodontic Association; Prag, ÇEK CUMHURİYETİ, Prag, Czech Republic, 3 - 05 September 2015

Efficacy of various pre-treatments on the bond strength of denture teeth to denture base resins.

39 th Annual Congress, European Prosthodontic Association, Prague, Czech Republic, 3 - 05 September 2015, pp.85

EVALUATION OF STRESS PATTERNS IN DIFFERENT CERAMIC LAMINATE VENEERS A 3D FEM ANALYSIS

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014

DİODE LAZER İLE EPULİS FİSSURATUM EKSİZYONU 2 OLGU SUNUMU

YYÜ Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Turkey, 4 - 07 September 2014

THE EVALUATıON OF STRESS PATTERNS IN LAMINATE VENEERS FEM STUDY

Pan European Federation of the International Association for Dental Research, London, Canada, 10 - 12 September 2008

Metrics

Publication

39

Citation (WoS)

80

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

84

H-Index (Scopus)

5

Project

4

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals