Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Eğitici Eğitimi Programı


Event Category: Workshop Organization

Activity Type: Other

Organized Event Year: 2023

Number Of Participants: 150

Abstract:

Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörlüğü tarafından, Üniversitemiz bütün Akademik Birim, Bölüm, Program Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörleri ve potansiyel proje danışman ve asistanlarına yönelik Eğitici Eğitimi Programı, 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde, 14.00-17.30 saatleri arasında, Turizm Fakültesi Konferans Salonunda yapılmıştır.

Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Eğitici Eğitimi Programı ile Üniversitemiz birimlerinin -Sosyal Sorumluluk Projeleri konusunda- “bilimsel alt yapılarını ve proje kültürünü geliştirmek”, bu alanda bir “standart oluşturmak”; böylelikle de, Stratejik Plan’da da hedeflendiği gibi, projelerin “sayısını” ve “niteliğini” artırmak amaçlanmıştır.