Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri 2. Eğitici Eğitimi Programı - Atölye Çalışması


Event Category: Workshop Organization

Activity Type: Other

Organized Event Year: 2023

Number Of Participants: 20

Abstract:

Üniversitemiz bütün Akademik Birim, Bölüm, Program Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörleri ve potansiyel proje danışman ve asistanlarına yönelik ilk Eğitici Eğitimi Programı, 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılmış; ardından 22 Mayıs 2023 tarihinde yapılan toplantıda, “1. Eğitici Eğitimi Programı” ve Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörlüğü’nün yol haritası değerlendirilmişti.

Bu değerlendirmede; Ekim 2023’de, öneri ve eleştiriler de dikkate alınarak, 13 kredilik, “2. Eğitici Eğitimi Programının” Atölye Çalışması olarak uygulanmasına karar verilmişti…

Bu doğrultuda, Üniversitemiz Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörlüğü’nün hazırladığı, Üniversitemizin bütün Akademik Birim, Bölüm, Program Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörleri ile potansiyel proje danışman ve asistanlarına yönelik, Eğitici Eğitimi Programının ikincisi 26-27 Ekim 2023 tarihlerinde, 09.30-17.00 saatleri arasında, Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonunda (209) yapılmıştır.

Program ile Üniversitemiz birimlerinin -Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri konusunda- bilimsel alt yapılarını ve proje kültürünü geliştirmek, bu alanda bir standart oluşturmak, Stratejik Plan’da da hedeflendiği gibi, projelerin sayısını ve niteliğini artırmak amaçlanmıştır. Böylelikle de bütün kaynaklarımızın, değerlerimizin doğru-iyi kullanarak korunması ve geliştirilmesi; farklı ihtiyaç gruplarının bilinç düzeylerinin ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Program, yirmi (20) kişi (4 kişilik 5 masa) ile sınırlandırılmıştır. Programa, ilk iki eğitime eksiksiz katılmış ve on iki (12) AKD-EE mikro kredi almış Öğretim Elemanları katılabilmiş; programa katılmak için, 24 Ekim 2023 tarihine kadar, kayıt yaptırılması istenmiştir.

Eğitimin ilk günü, katılımcıların, 2. Eğitici Eğitimi Programından beklentileri, yazılı olarak istenmiştir.

İki (2) gün süren uygulamalı eğitimde; Doç. Dr. Gül COŞKUN DEĞİRMEN, Öğretim Görevlisi Yılmaz KAPLAN ve AB Uzmanı Selman ÇETİN görev almıştır.

Programda; Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Hazırlama, Yazma, Uygulama ve Raporlama Süreçleri; Ekip Yönetimi ve AB Mali Destekleri, Diğer Uluslararası Kaynaklar ve Başvuru Formları, uygulamalı olarak değerlendirilmiştir.

İkinci günün sonundaki “Soru-Cevap ve Sonuç-Değerlendirme” bölümünde, katılımcıların, ilk gün istenen, 2. Eğitici Eğitimi Programından beklentilerinin gerçekleşme düzeyini, 5 üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir.

İki (2) katılımcı, 2. Eğitici Eğitimi Programından beklentilerinin 5 üzerinden 4 düzeyinde; on sekiz (18) katılımcı ise 5 üzerinden 5 düzeyinde gerçekleştiğini (yazılı olarak) belirtmiştir.

On dokuz (19) kişinin yanıtladığı “Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri 2. Eğitici Eğitimi Programı Değerlendirme Anketi” sonuçlarına göre; katılımcıların tümü, genel olarak memnun olduklarını (%78,9 “çok iyi”, %21,1 “iyi”) ifade etmişlerdir (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqvq9avLHxOc-ZXgIr78-WoBIXDB3PfQ6hYtPZKDmGqjKlQQ/viewform?usp=sf_link).