Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Akdeniz University, Faculty Of Communication, Gazetecilik

 • 2009 - 2018 Assistant Professor

  Akdeniz University, Faculty Of Communication, Gazetecilik

Managerial Experience

 • 2011 - Continues Head of Department

  Akdeniz University, Faculty of Communication, Gazetecilik

Courses

 • Undergraduate İletişim Sosyolojisi

 • Undergraduate Kamuoyu ve Kamuoyu Araştırmaları

 • Undergraduate Sivil Toplum ve Medya

 • Undergraduate Uluslararası İlişkiler

 • Postgraduate İletişim Alanında Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Basın Etiği ve Örnek Olay Çözümlemeleri

 • Undergraduate Bitirme Projesi I

 • Undergraduate Haber Kuram ve Uygulamaları

 • Undergraduate Bitirme Projesi II

 • Undergraduate Siyasal İletişim

 • Undergraduate Lobicilik

 • Doctorate Kitle İletişiminde Nitel Araştırma Yöntemleri