Education Information

Education Information

 • 2009 - 2010 Post Doctorate

  University of Sheffield, Faculty Of Socıal Scıences, Journalısm Studıes, United Kingdom

 • 2001 - 2008 Doctorate

  Ege University, Sosyal Bilimler, Genel Gazetecilik, Turkey

 • 1997 - 2001 Postgraduate

  Ege University, Sosyal Bilimler, Genel Gazetecilik, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Communication , Gazetecilik, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Türkiye’nin Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Resmi Söylem Karşısında Sivil Toplum Söylemi: 1990 Sonrasına Eleştirel Bir Bakış

  Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik

 • 2001 Postgraduate

  Türkiye’deki Ulusal Gazetelerin Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü: 1999 Genel Af Yasası Örneği

  Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Spanish

 • B2 Upper Intermediate English