Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE RELATIONSHIP OF SOME FINANCIAL INDICATORS WITH THE DEVELOPMENT OF THE COVID-19 PROCESS

III. INTERNATIONAL COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS, Turkey, 19 - 20 June 2021 Sustainable Development

THE EFFECT OF COVID-19 PROCESS ON THE PERFORMANCE OF TURKISH COMMERCIAL BANKS

II. INTERNATIONAL COVID-19 AND CURRENTISSUES CONGRESS, Turkey, 1 - 02 May 2021 Sustainable Development

CDS PRİMLERİ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDABİR İNCELEME: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

III. INTERNATIONAL ANKARACONFERENCE OF SCIENTIFIC RESEARCH, 2 - 04 October 2020

İhracat Finansmanı Ve Bölgesel Kalkınma

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.133

FUNDAMENTAL PROBLEMS IN PUBLIC FINANCE EDUCATION IN UNDERGRADUATE AND PRE-LICENSE EDUCATION IN TURKEY AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017, pp.77

ULUSLARARASI VERGİ POLİTİKALARI IŞIĞINDA KÜRESEL MALİ DİSİPLİN

INTERNATIONAL CONFERENCE ONECONOMIC RESEARCH, Alanya/ANTALYA, Turkey, 20 - 21 October 2017

Portföy Yönetim Şirketlerinin Etkinlik Ölçümü:veri Zarflama Analizi Uygulaması

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya/Alanya, Turkey, 18 May 2017

Elma Üretimi Maliyet Analizi Denizli Çivril Örneği

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, vol.1, no.1, pp.1225-1226

Books & Book Chapters

Optimal Portföy Kuramı ve Oyun Teorisi Yaklaşımı Üzerine Bir İnceleme

in: SOSYAL BİLİMLER ALANINDAKİ GELİŞMELER 2, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Han ÖZTAY, Dr. Öğr. Üyesi Serap SARIBAŞ, Editor, Duvar Kitabevi, Ankara, pp.637-653, 2022

Aracı Kurumların Finansal Performansları Üzerine Bir İnceleme: MOORA Uygulaması

in: İŞLETME ARAŞTIRMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ: ÖRNEK UYGULAMALAR, Prof.Dr. Kemal VATANSEVER, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.95-106, 2021

Kripto Para Piyasalarında Nedensellik İncelemesi: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi

in: Social and Education Sciences, Doç.Dr. Mehmet DALKILIÇ Dr.Öğr.Üyesi Betül SERBEST YILMAZ, Editor, Duvar Kitabevi, İzmir, pp.165-178, 2021

KRİPTO PARALAR İLE ULUSLARARASI BORSA ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖLÇÜLMESİ

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Doç. Dr. Yüksel Akay Unvan, Doç. Dr. Faruk Kalay, Editor, IVPE, Cetinje, pp.79-88, 2020

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN FİNANSALPERFORMANS VE FİNANSAL BAŞARISIZLIK İNCELEMESİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ

in: Para ve Finans, Dr. Öğr. Üyesi Nurhan TOĞUÇ, Editor, IKSAD, Ankara, pp.53-72, 2020

CDS PRİMLERİ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

in: EKONOMİ VE FİNANSAL PARADİGMA, Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÜLGER DANACI, Editor, Iksad publishing house, Ankara, pp.45-65, 2020

Metrics

Publication

27

Thesis Advisory

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals