Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Doktora, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Muhasebe Ve Finansman, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Pamukkale University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  PORTFÖY SEÇİMİNDE OYUN TEORİSİ VE ALTERNATİF ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2010 Postgraduate

  Finansal Tabloların Manipülasyonunda Yaratıcı Muhasebe Uygulama Teknikleri ve Beneish Modeli ile Bir Uygulama

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Muhasebe Ve Finansman

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English