Education Information

Education Information

 • 2001 - 2005 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Temel İslam Bilimleri, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Temel İslam Bilimleri, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Theology, İlahiyat, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Hicri İlk Dört Asırda Arap Dİli Sesbilim Çalışmaları

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Abd Arap Dili Ve Belagatı Bd

 • 2001 Postgraduate

  Abdullah Bin Ebi İshak el-Hadrami ve Nahiv İlmindeki Yeri

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Abd Arap Dili Ve Belagatı Bd

Foreign Languages

 • C1 Advanced Arabic

 • B2 Upper Intermediate English