Ögrenim Bilgisi


Doktora
2001 - 2005
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

Yüksek Lisans
1998 - 2001
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

Lisans
1994 - 1998
Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Türkiye

Yabancı Diller

Arapça, C1 İleri
İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Hicri İlk Dört Asırda Arap Dİli Sesbilim Çalışmaları, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Abd Arap Dili Ve Belagatı Bd, 2005
Yüksek Lisans, Abdullah Bin Ebi İshak el-Hadrami ve Nahiv İlmindeki Yeri, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Abd Arap Dili Ve Belagatı Bd, 2001

Akademik Unvanlar / Görevler


Doç.Dr.
2020 - Devam Ediyor
Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi
2018 - 2019
Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yrd.Doç.Dr.
2012 - 2018
Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Basit Dilbilgisi Kurallarıyla İ'rab Yapılabilir mi: İ'rabu'l-Avâmili'l-mi’e Üzerine Bir İnceleme
  İNCE N. N.
  TASAVVUR / TEKIRDAG THEOLOGY JOURNAL, cilt.9, sa.2, ss.1210-1238, 2023 (Hakemli Dergi)
 2. Teşbih Beyan İlminin Neresindedir: Klasik Yaklaşım Üzerine Bir İnceleme
  İnce N. N.
  JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY (SAUIFD), cilt.24, sa.46, ss.505-525, 2022 (ESCI)
 3. Balagha Currents Before the Formation Period: The Case of al-Jahiz
  İnce N. N.
  CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.23, sa.2, ss.911-928, 2019 (ESCI)
 4. Tertîbu’l-ulûm ve Kevâkib-i Seb‘a’daki Öğrenim Kademeleri Benzerliği Üzerine
  İnce N. N., Atay R.
  TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW, cilt.4, sa.4, ss.505-519, 2019 (Hakemli Dergi)
 5. Sachaqlizādah al-Maráshīs contributions to the development of tajweed science through his book, Juhd al-Muqill and the possibility of using it as a 'ModelTextbook'
  İnce N. N.
  Islamic Quarterly, cilt.63, sa.4, ss.523-550, 2019 (Hakemli Dergi)
 6. MİFTÂHU'L-ULÛM'UN DİL İLİMLERİ TASNİFİNE ETKİSİ
  İnce N. N.
  The Journal of Social Sience, cilt.2, sa.4, ss.207-221, 2018 (Hakemli Dergi)
 7. The Extent Of Correspondence Between Curriculum And Science Classifications In The Ottoman State (16th To 19th Centuries)
  İnce N. N.
  PEOPLE: International Journal of Social Sciences, cilt.4, sa.1, ss.153-164, 2018 (Hakemli Dergi)
 8. An Assay about 'The Duration of Articulating' Phenomenon That Reflected by Some Phonetic Terms of Arabic
  İnce N. N.
  CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.20, sa.1, ss.117-146, 2016 (ESCI)
 9. Is Izlak a Subject of Articulation
  İnce N. N.
  CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.19, sa.2, ss.171-205, 2015 (ESCI)
 10. Geçmişten Günümüze Zad Sesi Tartışmaları
  İnce N. N.
  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.30, sa.30, ss.165-180, 2010 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Tecvid İlmi Terminolojisi: Klasik Tanımların İzinde Fonetik Bulguların Desteğiyle
  İnce N. N.
  Tarihten Günümüze Kıraat İlmi, H. Martı, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.469-486, 2021
 2. Temel Arapça Yazılı Anlatım
  İNCE N. N.
  Hüner, Konya, 2020
 3. Arap Dilbilgisinde Mantığın Payı: İsnad Kavramı Özelinde Bir İnceleme
  İnce N. N.
  Dil ve Kültür Bağlamında Güncel Araştırmalar, Baskın S.,Mumcu M., Editör, Lambert, Beau Bassin-Rose Hill, ss.3-11, 2020
 4. Elfâz-ı Küfür Literatürü ve Söz Fiilleri Teorisi: Şehzade Korkut’un Hâfizu’l-insân an lâfizi’l-imân Risalesi Örneği
  İnce N. N., Atay R.
  Şehzade Korkut Kitabı, Muhammet Fatih Duman,Ahmet Ögke, Editör, TDV, Ankara, ss.511-531, 2020
 5. Saçaklızâde Mehmed Efendi’nin Eserleri Üzerinden XVII. Yüzyılın İlmi Hareketliliğine Dair
  İnce N. N.
  Current Debates on Social Sciences 3, Salih Çeçen, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.554-561, 2019
 6. ARAP DİLİ İLİMLERİ İLE TECVİT ARASINDAKİ MÜNASEBET
  İNCE N. N.
  İlahiyat, Ankara, 2018
 7. Abdullah b. Ebi İshak el-Hadrami ve Nahiv İlmindeki Yeri
  İNCE N. N.
  Aybil, Konya, 2011
 8. Hicri İlk Dört Asırda Arap Dili Sesbilim Çalışmaları
  İNCE N. N.
  Aybil, Konya, 2011

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Klasik Arap Dilbiliminde Fonetik-Fonoloji Ayrımı Üzerine: Cemheretü’l-Lüğa Örneği
  İnce N. N.
  4. Uluslararası Dil ve Farkındalık Konferansı, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2020, ss.101-112
 2. Arap Yazısında Noktanın Serüveni
  İnce N. N.
  13. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2020, cilt.3, ss.1118-1124
 3. Klasik Arap Dili Fonetiğinin Parametreleri
  İnce N. N.
  11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019, cilt.4, ss.193-198
 4. Kur’ân, Kitâb ve Mushaf: Semantik Bir İnceleme
  İnce N. N., Akdoğan Z. S.
  11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019, cilt.4, ss.188-192
 5. Belagat İlminin Teşekkülü Öncesinde Belagat Fikri
  İNCE N. N.
  TÜRK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.653-656
 6. The Sufficiency of Tajweed as a Phonetic Study of Arabic Language
  İNCE N. N.
  LANGUAGE, PHONETICS AND ETYMOLOGY '16, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2016, ss.5-7

Diğer Yayınlar

 1. Ali et-Tantâvî’nin (1909-1999) Çocukluk Hatıralarından Seçmeler
  İNCE N. N., Akdoğan Z. S.
  Diğer, ss.61-74, 2018
 2. Ham Ses Düşüncesi ve Arap Dili Ses Çalışmalarına Etkisi
  İNCE N. N., el-Hamed Ğ. K.
  Diğer, ss.43-92, 2014
 3. Sözlü Kompozisyon, Yazılı Kompozisyon ve Yedi Harf Hadisi
  İNCE N. N., Dutton Y.
  Diğer, ss.329-379, 2014
 4. Harflerin Oluşum Sebepleri: Klasik eser çevirisi
  İNCE N. N.
  Diğer, ss.325-338, 2010

Yönetilen Tezler

İnce N. N., Arap Dili'nde Renkler:Dilbilimsel Bir İnceleme, Yüksek Lisans, Z.SEVDE(Öğrenci), 2022
İNCE N. N., Arap Dili Gramerinde Temyiz, Yüksek Lisans, H.İBRAHİM(Öğrenci), 2018
İNCE N. N., Akkirmânî'nin Şerhu Atbâki'l-Atbâk İsimli Eserinin Tahkiki, Yüksek Lisans, M.KEITA(Öğrenci), 2016
İNCE N. N., Arap Dilinde İsm-i Tafdil, Yüksek Lisans, Y.ZİYA(Öğrenci), 2016

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

ULUSLARARASI ŞEHZÂDE KORKUT SEMPOZYUMU, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2019
2. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2019
Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Katılımcı, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2019
11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2019
Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2018
26th International Conference on Psychology & Language Research, Katılımcı, Dubayy, Birleşik Arap Emirlikleri, 2017
Uluslararası II. Kıraat Sempozyumu, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2017
LANGUAGE, PHONETICS AND ETYMOLOGY '16 / Interdisciplinary Conference in Language Studies, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2016
Quranic Studies International 7th Conference, Katılımcı, London, Birleşik Krallık, 2016

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Arap Dili ve Belagati, Dil ve Edebiyat, Dilbilim