Learning Knowledge


Doctorate
2001 - 2005
Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Temel İslam Bilimleri, Turkey

Postgraduate
1998 - 2001
Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Temel İslam Bilimleri, Turkey

Undergraduate
1994 - 1998
Selcuk University, Faculty Of Theology, İlahiyat, Turkey

Foreign Languages

Arabic, C1 Advanced
English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, Hicri İlk Dört Asırda Arap Dİli Sesbilim Çalışmaları, Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Abd Arap Dili Ve Belagatı Bd, 2005
Postgraduate, Abdullah Bin Ebi İshak el-Hadrami ve Nahiv İlmindeki Yeri, Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Abd Arap Dili Ve Belagatı Bd, 2001

Academic Titles / Tasks


Associate Professor
2020 - Continues
Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

Assistant Professor
2018 - 2019
Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

Assistant Professor
2012 - 2018
Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

Articles Published in Other Journals

 1. Basit Dilbilgisi Kurallarıyla İ'rab Yapılabilir mi: İ'rabu'l-Avâmili'l-mi’e Üzerine Bir İnceleme
  İNCE N. N.
  TASAVVUR / TEKIRDAG THEOLOGY JOURNAL, vol.9, no.2, pp.1210-1238, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Teşbih Beyan İlminin Neresindedir: Klasik Yaklaşım Üzerine Bir İnceleme
  İnce N. N.
  JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY (SAUIFD), vol.24, no.46, pp.505-525, 2022 (ESCI)
 3. Balagha Currents Before the Formation Period: The Case of al-Jahiz
  İnce N. N.
  CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.23, no.2, pp.911-928, 2019 (ESCI)
 4. Tertîbu’l-ulûm ve Kevâkib-i Seb‘a’daki Öğrenim Kademeleri Benzerliği Üzerine
  İnce N. N., Atay R.
  TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW, vol.4, no.4, pp.505-519, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 5. Sachaqlizādah al-Maráshīs contributions to the development of tajweed science through his book, Juhd al-Muqill and the possibility of using it as a 'ModelTextbook'
  İnce N. N.
  Islamic Quarterly, vol.63, no.4, pp.523-550, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 6. MİFTÂHU'L-ULÛM'UN DİL İLİMLERİ TASNİFİNE ETKİSİ
  İnce N. N.
  The Journal of Social Sience, vol.2, no.4, pp.207-221, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 7. The Extent Of Correspondence Between Curriculum And Science Classifications In The Ottoman State (16th To 19th Centuries)
  İnce N. N.
  PEOPLE: International Journal of Social Sciences, vol.4, no.1, pp.153-164, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 8. An Assay about 'The Duration of Articulating' Phenomenon That Reflected by Some Phonetic Terms of Arabic
  İnce N. N.
  CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.20, no.1, pp.117-146, 2016 (ESCI)
 9. Is Izlak a Subject of Articulation
  İnce N. N.
  CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.19, no.2, pp.171-205, 2015 (ESCI)
 10. Geçmişten Günümüze Zad Sesi Tartışmaları
  İnce N. N.
  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.30, no.30, pp.165-180, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. Tecvid İlmi Terminolojisi: Klasik Tanımların İzinde Fonetik Bulguların Desteğiyle
  İnce N. N.
  in: Tarihten Günümüze Kıraat İlmi, H. Martı, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.469-486, 2021
 2. Temel Arapça Yazılı Anlatım
  İNCE N. N.
  Hüner, Konya, 2020
 3. Arap Dilbilgisinde Mantığın Payı: İsnad Kavramı Özelinde Bir İnceleme
  İnce N. N.
  in: Dil ve Kültür Bağlamında Güncel Araştırmalar, Baskın S.,Mumcu M., Editor, Lambert, Beau Bassin-Rose Hill, pp.3-11, 2020
 4. Elfâz-ı Küfür Literatürü ve Söz Fiilleri Teorisi: Şehzade Korkut’un Hâfizu’l-insân an lâfizi’l-imân Risalesi Örneği
  İnce N. N., Atay R.
  in: Şehzade Korkut Kitabı, Muhammet Fatih Duman,Ahmet Ögke, Editor, TDV, Ankara, pp.511-531, 2020
 5. Saçaklızâde Mehmed Efendi’nin Eserleri Üzerinden XVII. Yüzyılın İlmi Hareketliliğine Dair
  İnce N. N.
  in: Current Debates on Social Sciences 3, Salih Çeçen, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.554-561, 2019
 6. ARAP DİLİ İLİMLERİ İLE TECVİT ARASINDAKİ MÜNASEBET
  İNCE N. N.
  İlahiyat, Ankara, 2018
 7. Abdullah b. Ebi İshak el-Hadrami ve Nahiv İlmindeki Yeri
  İNCE N. N.
  Aybil, Konya, 2011
 8. Hicri İlk Dört Asırda Arap Dili Sesbilim Çalışmaları
  İNCE N. N.
  Aybil, Konya, 2011

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Klasik Arap Dilbiliminde Fonetik-Fonoloji Ayrımı Üzerine: Cemheretü’l-Lüğa Örneği
  İnce N. N.
  4. Uluslararası Dil ve Farkındalık Konferansı, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 December 2020, pp.101-112
 2. Arap Yazısında Noktanın Serüveni
  İnce N. N.
  13. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2020, vol.3, pp.1118-1124
 3. Klasik Arap Dili Fonetiğinin Parametreleri
  İnce N. N.
  11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, vol.4, pp.193-198
 4. Kur’ân, Kitâb ve Mushaf: Semantik Bir İnceleme
  İnce N. N., Akdoğan Z. S.
  11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, vol.4, pp.188-192
 5. Belagat İlminin Teşekkülü Öncesinde Belagat Fikri
  İNCE N. N.
  TÜRK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.653-656
 6. The Sufficiency of Tajweed as a Phonetic Study of Arabic Language
  İNCE N. N.
  LANGUAGE, PHONETICS AND ETYMOLOGY '16, İstanbul, Turkey, 7 - 08 October 2016, pp.5-7

Other Publications

 1. Ali et-Tantâvî’nin (1909-1999) Çocukluk Hatıralarından Seçmeler
  İNCE N. N., Akdoğan Z. S.
  Other, pp.61-74, 2018
 2. Ham Ses Düşüncesi ve Arap Dili Ses Çalışmalarına Etkisi
  İNCE N. N., el-Hamed Ğ. K.
  Other, pp.43-92, 2014
 3. Sözlü Kompozisyon, Yazılı Kompozisyon ve Yedi Harf Hadisi
  İNCE N. N., Dutton Y.
  Other, pp.329-379, 2014
 4. Harflerin Oluşum Sebepleri: Klasik eser çevirisi
  İNCE N. N.
  Other, pp.325-338, 2010

Advising Theses

İnce N. N., Arap Dili'nde Renkler:Dilbilimsel Bir İnceleme, Postgraduate, Z.SEVDE(Student), 2022
İNCE N. N., Arap Dili Gramerinde Temyiz, Postgraduate, H.İBRAHİM(Student), 2018
İNCE N. N., Akkirmânî'nin Şerhu Atbâki'l-Atbâk İsimli Eserinin Tahkiki, Postgraduate, M.KEITA(Student), 2016
İNCE N. N., Arap Dilinde İsm-i Tafdil, Postgraduate, Y.ZİYA(Student), 2016

Congress and Symposium Activities

ULUSLARARASI ŞEHZÂDE KORKUT SEMPOZYUMU, Attendee, Antalya, Turkey, 2019
2. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Attendee, Ankara, Turkey, 2019
Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Attendee, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2019
11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2019
Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2018
26th International Conference on Psychology & Language Research, Attendee, Dubayy, United Arab Emirates, 2017
Uluslararası II. Kıraat Sempozyumu, Attendee, İstanbul, Turkey, 2017
LANGUAGE, PHONETICS AND ETYMOLOGY '16 / Interdisciplinary Conference in Language Studies, Attendee, İstanbul, Turkey, 2016
Quranic Studies International 7th Conference, Attendee, London, United Kingdom, 2016

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology, Arabic Language and Eloquence, Philology, Linguistics