Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dindarın Samimiyet Sınavı

Diyanet Aylık Dergi , no.280, pp.34-36, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KITABIN DÖNÜŞÜMÜ: TEPKILER VE TESLIMIYETLER

VIII. Dini Yayınlar Kongresi: Dijital Yayıncılık, Ankara, Turkey, 28 May 2021, vol.1, pp.47-60

et-Temhid fi Ulumi’t-Tecvid Niçin Yazıldı? İbnu’l-Cezeri Üzerine Bir Niyet Okuması

ULUSLARARASI IBNU'LCEZERI SEMPOZYUMU, Bursa, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.1

Books As Result Of Complaint From Evils

7th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, Prague, Czech Republic, 19 - 22 May 2017, pp.57-60

The Hierarchical Arrangement Of Hadith Collections According ToShah Waliullah Dahlawi s Opinion

IV AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Berlin, Germany, 19 - 22 May 2016, pp.145-149

Sanat İle Dinin Bazı Ortak yönleri Üzerine

İslam ve Sanat Sempozyumu, Antalya, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2014, vol.1, pp.33-44

İbn Haldun’da Yerleşik Hayat Eleştirisi

Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, Çorum, Turkey, 1 - 03 November 2013, vol.1, pp.93-102

Kadızâde Mehmed Efendi’nin (1173/1760) Risâle fi’l-Fark beyne’l- Hadisi’l-İlâhiyye ve’l-Kudsiyye Adlı Eseri: Tahkik ve Değerlendirme

Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Ârif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014 Erzurum), Erzurum, Turkey, 1 - 03 October 2014, pp.322-331

Hz . Nuh İle Hz Ömer Arasında Benzerlik Kuran Bir Hadis in Tahlili

III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu = The Third International Symposium of Mount Ararat and Noah’s Ark, Turkey, 2 - 03 October 2010, vol.1, pp.490-495

Yaşayan Tarihsel Tarihsel Akıl İle Geçmişin İnşası Hadis İlmi Açısından Bir Bakış

Uluslararası Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 November 2010, vol.2, pp.203-212

Dindarlık ve Ahlak İlişkisi

IV. Din Şurası, Ankara, Turkey, 12 October 2009, vol.1, pp.349-361

Bilimle Hadis Tenkidi ve Bunun Temelindeki Peygamber Anlayışı Üzerine

İslâm’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri Sempozyumu, Turkey, 1 - 03 June 2001, vol.1, pp.407-415

Books & Book Chapters

Sünneti Anlama ve Yorumlamada Tarihselci Yaklaşımlar ve Sorunları

in: Dini Hükümlerin Kaynağı ve Dini Metinlerin Anlaşılması, Cengiz Kallek, Editor, ISAM Yayınları, İstanbul, pp.503-548, 2022

DOĞU DERGİSİNDE DOĞAL, MANEVİ VE MEDENİ DEĞERLER

in: Antalya Kitabı 3: Antalya'da Doğa ve Medeniyet, KOÇAKOĞLU B., ÇAKILCI D., Editor, Palet, Konya, pp.475-483, 2020

Hadisleri Anlamada Yerellik/Tarihsellik ve Evrensellik Vurguları

in: İslam Geleneğinde ve Modern Dönemlerde Hadis Ve Sünnet, Bünyamin Erul, Editor, Kuramer Y., İstanbul, pp.525-552, 2020

Hadis ve Tarihsellik Nedir Ne Değildir?

in: Tarihsellik Nedir Ne Değildir?, Adnan Demircan, Editor, Fecr Yayınevi, Ankara, pp.141-174, 2019

İKİ AKSEKİLİ’NİN BİR ASIR ÖNCEKİ BİRLİK ÇAĞRISI

in: Antalya Kitabı 2, Bedia Koçakoğlu-Bahset Karslı-Diren Çakılcı, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.792-797, 2019

Metrics

Publication

34

Project

1

Thesis Advisory

10