Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Professor

  Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

 • 2013 - 2017 Professor

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2008 - 2013 Associate Professor

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2004 - 2008 Assistant Professor

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2001 - 2004 Research Assistant PhD

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 1996 - 2001 Research Assistant

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

 • 1994 - 1996 Research Assistant

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Managerial Experience

 • 2017 - 2021 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Akdeniz University, Faculty of Theology

 • 2015 - 2017 Board Member

  Van Yüzüncü Yil University

 • 2015 - 2017 Ethics Committee Member

  Van Yüzüncü Yil University

 • 2008 - 2017 Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University

 • 2008 - 2009 Vice Dean

  Van Yüzüncü Yil University

Courses

 • Undergraduate Hadis İlimleri ve Usulü II

 • Doctorate Hadiste Subut Sorunu

 • Postgraduate Hadis Tenkidi

 • Undergraduate Hadis İlimleri ve Usulü I

 • Postgraduate Hadis ve Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar

 • Undergraduate Hadis VI

 • Doctorate Hadisleri Yorumlama Problemi

 • Postgraduate Hadis İlimleri ve Diğer İslami İlimler

 • Postgraduate Temel İslam Bilimlerine Giriş