Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Anadolu Kent Minyatürleri ve Gravürlerinin Resimsel Dili Üzerine

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Degisi, no.29, pp.455-472, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

"Violence Patterned Religious Themes in Painting Art And Judith/ Holofernes Sample"

History,Literatureand Society:Selected Articles, vol.1, pp.290-296, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

“Kendini Görme Arzusunun Temsili Olarak Kadın Otoportreleri”

İnönü Üniversitesi Sanat Tasarım Dergisi, vol.1, no.Özel sayı, pp.221-225, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Resim Sanatında Değişen Renk-Biçim Stratejilerine “Çiçek Resmi” Örneğinden Bir Bakış

International Conferance The West of the East, The East Of the West” Prag/ Çek Cumhuriyeti,, Prag, Czech Republic, 28 June - 02 July 2017, vol..

“Dışavurumcu Resim de Renk”

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Turkey, 17 - 19 May 2017, vol..

“Anadolu Kent Minyatürleri ve Gravürlerinin Resimsel Dili Üzerine” başlıklı bildiri Özeti

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar-Kuram ve Uygulamalar Sempozyumu,Varşova/POLONYA (Social Sciences and Humanities in Focus SSHİF2015), Varşova, Poland, 16 - 18 September 2015, pp.36-37

Ruhsal Sorunların Çözümünde Resim Dilinin Kullanımı ve Biçimlerin Yorumlanması

I.Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana, Turkey, 8 - 11 April 2015, vol.1, pp.353-0

“Resim Sanatında Kente Dair Silüetler ve Kurgu Olarak Kent Görünümleri"

1.Sanat ve Tasarım Eğitim Sempozyumu Dün-Bugün-Gelecek, Ankara- Başkent Üniversitesi, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2011, vol.1, pp.167-170

“Resmin Tarihsel Sürecinde Sanatçı Kimliğinin Renk Duyarlılığındaki Karşılığı ve Örnekleri”

Uluslar arası Sanatta Kimlik ve Etkileşim Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 25 - 28 May 2010, vol..