Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Relatıonshıp Of Smartphone Addıctıon And Employee Performance: A Research On Munıcıpal Employees

I. Internatıonal Congress Of Polıtıcal, Economıc And Fınancıal Analysıs (PEFA),, AYDIN, 2018., Aydın, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.2, pp.1115-1120

Kadın Emeğinin Örgütlenme ile Etkinleştirilmesi

IX.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 3 - 05 September 2010, vol.1, pp.322-325

Alternatif Besin Mantar: Üretim ve Tüketiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2008, pp.320-325

Mantar Üreticilerinin Örgütlenme Modelleri – Almanya Örneği

Türkiye VII. Yemeklik Mantarcılık Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 September 2004, pp.104-107

Tarımsal Kooperatiflerin Sorunları ile İlgili bir Değerlendirme ve Bazı Çözüm Önerileri

VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, Turkey, 16 - 18 September 2004, pp.200-204

Küreselleşme Sürecinde Türk Tarım Politikalarının Reformasyonu

Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 September 2002, pp.100-110

Toprak Toplulaştırma Çalışmalarının Tarım İşletmelerindeki Yapısal Sorunlar Üzerindeki Etkileri

IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 6 - 08 September 2001, pp.100

Books & Book Chapters

Ziraat Alanında Yazılmış İklim Değişikliği Konulu Tezlerin Sistematik Derlemesi: 2002-2023

in: Sosyal Bilimlerde Sistematik Derleme 8, Yasin Oğuz ÖZMENEKŞE- Nilüfer CENGİZ, Editor, İKSAD, Ankara, pp.133-157, 2023

Gıda Güvencesi Hakkında Yapılmış Tezlerin Sistematik Derlemesi: 2011-2022

in: Sosyal Bilimlerde Sistematik Derleme 7, Sevcan Yıldız - Özlem TOPCAN, Editor, İKSAD, Ankara, pp.77-107, 2023

Sosyal İnovasyon Alanında Yapılmış Tezlerin Sistematik Derlemesi: 2013-2023

in: Sosyal Bilimlerde Sistematik Derleme 8, Yasin Oğuz ÖZMENEKŞE- Nilüfer CENGİZ, Editor, İKSAD, Ankara, pp.93-132, 2023

İNSANLARIN KENDİNE SEYAHATİ: DÖNÜŞÜM TURİZMİ (DENEYİM / SPİRİTÜEL / DEĞİŞİM )

in: TURİZMDE DEĞİŞEN TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ, Doç. Dr. Sevcan YILDIZ Öğr. Gör. Dr. Didem KUTLU, Editor, İksad, Ankara, pp.3-28, 2022

TARIMSAL YAYIMDA YENİLİKLERİN BENİMSENMESİ VE YAYILMASI KONUSUNDA YAPILMIŞ TEZLERİN SİSTEMATİK DERLEMESİ: 1975 – 2020

in: SOSYAL BİLİMLERDE SİSTEMATİK DERLEME 5, Doç. Dr. Sevcan YILDIZ Öğr.Gör. Zeynep AKTAŞ ÇİMEN, Editor, İksad, Ankara, pp.51-67, 2022

Kadın Girişimciler Alanında Yazılmış Tezlerin Sistematik Derlemesi: 1996-2022

in: Sosyal Bilimlerde Sistematik Derleme 6, Özlem TOPCAN, Nilüfer CENGİZ, Levent ALPASLAN, Editor, İKSAD, Ankara, pp.157-200, 2022

İNSANLARIN KENDİNE SEYAHATİ: DÖNÜŞÜM TURİZMİ (DENEYİM / SPİRİTÜEL / DEĞİŞİM )

in: Turizmde Değişen Tüketici Eğilimleri, Sevcan YILDIZ - Didem KUTLU, Editor, İKSAD, Ankara, pp.3-24, 2022

İnsanların Kendine Seyahati: Dönüşüm Turizmi (Deneyim / Spiritüel / Değişim)

in: Turizmde Değişen Tüketici Eğilimleri, Sevcan YILDIZ, Didem KUTLU, Editor, İKSAD, Ankara, pp.4-23, 2022

Kadın Kooperatifleri, Kadın ve Kooperatifçilik Alanında Yapılmış Tezlerin Sistematik Derlemesi: 2013-2022

in: Sosyal Bilimlerde Sistematik Derleme 6, Özlem TOPCAN, Nilüfer CENGİZ, Levent ALPASLAN, Editor, İKSAD, Ankara, pp.109-156, 2022

TARIM DANIŞMANLIĞI HAKKINDA YAPILMIŞ TEZLERİN SİSTEMATİK DERLEMESİ: 2006 - 2019

in: Sosyal Bilimlerde Sistematik Derleme 4, Sevcan YILDIZ - Neriman ÇELTİKCİ, Editor, İKSAD, Ankara, pp.193-220, 2021

Metrics

Publication

19