Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 11. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2019 11. Uluslararası Eğitim Camiası SempozyumuSustainable Development

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2018 V th International Eurasian Educational Research Congress

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2017 1. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 3. International Symposium on Language Education and Teaching (ISLET)

  Attendee

  Rome, Italy

 • 2016 World Congress on Lifelong Education

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2016 9. ULUSLARARASI TÜRKÇENIN EĞITIMI-ÖĞRETIMI KURULTAYI

  Attendee

  Burdur, Turkey

 • 2016 V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2016 ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

  Attendee

  Muğla, Turkey