Res. Asst.

İMRAN NAZİKE AVCI


Institute of Educational Sciences

-

Elektrik - Elektronik Bilimleri

Education Information

2018 - Continues

2018 - Continues

Doctorate

Akdeniz University, Faculty Of Education, Turkish And Social Sciences Education, Turkey

2015 - 2019

2015 - 2019

Postgraduate

Usak University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences, Turkey

2016 - 2018

2016 - 2018

Postgraduate

Akdeniz University, Faculty Of Education, Turkish And Social Sciences Education, Turkey

Dissertations

2019

2019

Postgraduate

Örgütsel güveni etkileyen faktörler: Cinsiyetin ve medeni durumun etkisine yönelik bir meta analiz çalışması / A meta analysis study on effect of gender and marital status on organizational trust

Usak University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı/Eğitim Yönetimi Bilim Dalı

2018

2018

Postgraduate

AN INVESTIGATION OF TEACHERS’ AND STUDENTS’ OPINIONS REGARDING FIFTH GRADE TURKISH LANGUAGE COURSE IN TERMS OF TURKISH LANGUAGE TEACHING PROGRAM (2018) Creative Commons License

Akdeniz University, Institute Of Educational Sciences, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Administration and Supervision in Education, Edıcational Administration and Planning, Education in Turkish Language, Teacher Training

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Research Assistant

Akdeniz University, Faculty Of Education, Turkish And Social Sciences Education

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Türkçe Dersi Öğretim Programı bağlamında 5. sınıf Türkçe dersi öğretimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi

Avcı İ. N. , Tepeli Y.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , no.26, pp.99-124, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

B2 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Ortaç Kullanımları: Bir Durum Çalışması

AVCI İ. N. , TEPELİ Y. , CANER M.

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.19-39, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

ORTAOKUL 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDE ZARF FİİL EKLERİNİN İŞLEVLERİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

AVCI İ. N. , TEPELİ Y.

11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2019, vol.2, pp.103-129

2019

2019

Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerde Çoğul Ekinin (-LAr) Kullanılma Durumu Üzerine Bir İncelenme

TEPELİ Y. , AVCI İ. N.

11. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.40

2019

2019

ORTAOKUL 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDE GEÇEN DURUM ZARFLARININ METNE KATTIĞI ANLAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEPELİ Y. , AVCI İ. N.

11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2019, vol.2, pp.130-162

2019

2019

ORTAOKUL 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDE AYRILMA HALİ EKİNİN (-DAn) İŞLEV VE GÖREV BAKIMINDAN İNCELENMESİ

TEPELİ Y. , AVCI İ. N.

11. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, vol.4, pp.105-118

2018

2018

Türkçe Dil Öğretim Merkezlerinde Yapılan B2 Sertifika Sınavlarının İncelenmesi

CANBULAT M. , AVCI İ. N.

V th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.29

2017

2017

TEK DİLLİ, İKİ DİLLİ VE ÇOK DİLLİÖĞRENCİLERİN YAZMA ÇALIŞMALARIÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AVCI İ. N. , TEPELİ Y.

1. Uluslararsı Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 22 - 23 December 2017

2017

2017

Türkçe Öğretim Sürecine, Kurumsal ve Akademik Çalışmaların Katkısı: Bir İçerik Analizi

Avcı İ. N. , Bal M.

Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.38

2017

2017

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI DİL ALGILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Canbulat M. , Avcı İ. N.

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Rome, Italy, 20 - 23 April 2017, vol.1, pp.231

2016

2016

KATILIMLI TÜRKÇE SÖZLÜKLERDEKİ KADIN METAFORLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

UYUMAZ G. , AVCI İ. N.

World Congress on Lifelong Education, Antalya, Turkey, 16 - 17 December 2016, pp.68-70

2016

2016

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Ortaçları Kullanma Durumları Üzerine Bir Çalışma

AVCI İ. N. , TEPELİ Y. , CANER M.

9. ULUSLARARASI TÜRKÇENIN EĞITIMI-ÖĞRETIMI KURULTAYI, Burdur, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.88 Creative Commons License

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2018 - 2018

2018 - 2018

ANI YAYINCILIK

Board MemberEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

11. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2019

2019

11. Uluslararası Eğitim Camiası SempozyumuSustainable Development

Attendee

Antalya-Turkey

2018

2018

V th International Eurasian Educational Research Congress

Attendee

Antalya-Turkey

2017

2017

1. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2017

2017

3. International Symposium on Language Education and Teaching (ISLET)

Attendee

Rome-Italy

2016

2016

World Congress on Lifelong Education

Attendee

Antalya-Turkey

2016

2016

9. ULUSLARARASI TÜRKÇENIN EĞITIMI-ÖĞRETIMI KURULTAYI

Attendee

Burdur-Turkey

2016

2016

ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Attendee

Muğla-Turkey

2016

2016

V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey