Scientific Activities

Jury Memberships

  • May 2007 Doctorate

    Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Doktora Programı

    Karkın, Naci, Sağlık Hizmetlerinin Dönüşümü Sürecinde Yerel Yönetimlerin Tutum ve Beklentileri: Büyükşehir Belediyeleri Örneği