Education Information

Education Information

 • 2003 - 2008 Doctorate

  Akdeniz University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü (Antalya), Turkey

 • 2000 - 2002 Postgraduate

  Akdeniz University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü (Antalya), Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Akdeniz University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü (Antalya), Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Batı Akdeniz Bölgesi’nde Yayılış Gösteren Microtus (Rodentia: Mammalia) Cinsi Türlerinin Biyoekolojisi ve Biyotaksonomisi

  Akdeniz University, Institute of Science, Biyoloji Bölümü (Antalya)

 • 2002 Postgraduate

  Antalya İli Tarım Alanlarındaki Tarla Faresi (Rodentia: Microtus guentheri) Populasyonları Üzerinde Araştırmalar

  Akdeniz University, Institute of Science, Biyoloji Bölümü (Antalya)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2012Bologna Sürecinde Program Yeterlilikleri ve Ders Kazanımları Seminerleri

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi, 02.2012

 • 2010Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi, Deney Hayvanları Ünitesi, (Kategori B, 05.11.2010)

 • 2009Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi, Deney Hayvanları Ünitesi, Kategori B, 13.06.2009)

 • 2000Hayvan seslerinin kayıt edilmesi ve Kullanımı Üzerine Uygulamalı Kurs

  Education Management and Planning , Akdeniz Ün. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü