Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yerel Gazeteler ve Resmi İlan

Selçuk İletişim , vol.4, no.1, pp.101-115, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Consent Production over News Discourse: The Analysis of News about Transition to Presidential System in Turkey

Abstract Book X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016, pp.50

Gündelik Edebiyat, İktidar ve Kitle İletişimi

2.Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2016, vol.2, no.2, pp.510-520

Bir Eğitim Yöntemi Olarak Kamu Spotlarının Söylem Analizi

International Conference on New Horizons in Education, Barcelona-SPAIN, June 10-12 2015, Barselona, Spain, 10 - 12 June 2015, vol.1, pp.228-240

6 November 2012 American Presidential Elections in the Turkish Press

International Conference on Business and Social Science, Seul, South Korea, 28 - 30 June 2013, vol.1, pp.262-269

Presentation Of Economic Situation in Greece By Turkish Pres

II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design, Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 2 - 04 May 2013, pp.170-173

The Approaches Of Turkish Newspapers To Negotiations Of Turkish Government With Abdullah Öcalan

II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design, Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 2 - 04 May 2013, pp.261-264

"The Reflection of Violence to Turkish and American Press: Kaddafi Example,

New Communication Technologies and Social Transformaiton, II. International Symposium, Bişkek, Kyrgyzstan, 2 - 04 May 2012, vol.157, no.25, pp.37-47 Sustainable Development

The Role of Turkish Press for Creating Moral Panics About Swine Flue News in 2009

New Communication Technologies and Social Transformaiton, II. International Symposium, Bişkek, Kyrgyzstan, 2 - 04 May 2012, pp.237-248

The Reflection of Violence to Turkish and American Press: Kaddafi Example

New Communication Technologies and Social Transformaiton, II. International Symposium, Bişkek, Kyrgyzstan, 2 - 04 May 2012, pp.37-49 Sustainable Development

Image of Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan's in US Press After Davos Walkout

Communication in the Millenium, 9th. International Symposium, San Diego, United States Of America, 22 - 25 May 2011, pp.92-101

Yeni Ekonomi ve Gazete Dağıtımı Sektörüne Etkileri

Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, İstanbul, Turkey, 1 - 03 November 2006, pp.198-207 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Covid-19 Haberleri, Yaşlılar ve Moral Panik

in: KORONA GÜNLERİNDE MEDYA VE İLETİŞİM, Doç. Dr. Rengim SİNE NAZLI Dr. Arzu KALAFAT ÇAT, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.202-228, 2020

Sosyal Medya ve Katılımcı Demokrasi

in: Siyaset, Medya ve Seçmen, Turan Şener, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.85-97, 2020

Haber Üretimi Araştırmaları

in: İletişim Sosyolojisi, Bünyamin Ayhan, Editor, Literatür Yayıncılık, Konya, pp.87-108, 2018

Medyada Çalışma Hayatı

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2016

Yerel Basının Yapısı ve Çalışma Hayatına İlişkin Sorunları

in: Medyada Çalışma Hayatı, Şeker, M., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.142-159, 2016

Kitle İletişimi, Kitle Kültürü ve Eleştirel Yaklaşımlar: Gramsci ve Hegemonya, Frankfurt Okulu, Althusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları

in: Medyada Eleştirel Yaklaşımlar, Kılınç, B., Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.44-62, 2016

Medyanın Eleştirel Ekonomi Politiği: ABD'de Eleştirel Ekonomi Politik Yaklaşım (Schiller, Smythe, Herman ve Chomsky)

in: Medyada Eleştirel Yaklaşımlar, Kılınç, B., Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.100-116, 2016

Terör ve Haber Söylemİ

Literatürk Yayınları, İstanbul, 2009 Sustainable Development

Dağlıca Baskını Haberlerinin Söylemi

in: Terör ve Haber Söylemi, Şeker M., Şeker N. Tülay. , Editor, Literatürk Yayınevi, İstanbul, pp.89-156, 2009 Sustainable Development

Yerel Gazeteler

Tablet Kitabevi, Konya, 2007

İletişim ve Ötesi

Tablet & Yedisanat Kitabevi, Konya, 2007

Tiraj Sorunu

in: Bir Sorun Olarak Gazetecilik, Arık B., Şeker M., Editor, Tablet Kitabevi, Konya, pp.139-176, 2007

Film Tadında Haber

in: İletişim ve Ötesi, Arık B., Şeker M., Editor, Tablet Kitabevi, Konya, pp.37-68, 2007

Televizyon Haberciliği

Sel-Ün Vakfı, Konya, 1999

Metrics

Publication

44

Project

1

Thesis Advisory

22

Open Access

64
UN Sustainable Development Goals