Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Professor

  Akdeniz University, Faculty of Letters, Department of Geography

 • 2014 - 2018 Associate Professor

  Akdeniz University, Faculty of Letters, Department of Geography

 • 2012 - 2014 Associate Professor

  Mugla Sitki Kocman University, Faculty Of Educatıon, İlköğretim

 • 2002 - 2012 Assistant Professor

  Mugla Sitki Kocman University, Faculty Of Educatıon, İlköğretim

 • 2000 - 2002 Assistant Professor

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler

 • 2000 - 2000 Research Assistant PhD

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler

 • 1993 - 2000 Research Assistant

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler

Managerial Experience

 • 2015 - Continues Head of Department

  Akdeniz University, Faculty of Letters, Department of Geography

 • 2019 - 2023 Dean

  Akdeniz University, Faculty Of Letters

 • 2016 - 2019 Vice Dean

  Akdeniz University, Faculty Of Letters

 • 2015 - 2016 Deputy Head of Department

  Akdeniz University, Faculty Of Letters, Department of Geography

 • 2010 - 2013 Assistant Director of the Institute

  Mugla Sitki Kocman University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2006 - 2007 Head of Department

  Mugla Sitki Kocman University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

 • 2003 - 2004 Head of Department

  Mugla Sitki Kocman University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanlığı

Non Academic Experience

 • 2000 - 2002 Yardımcı Doçent

  Atatürk Üniversitesi

 • 1993 - 2000 Araştırma Görevlisi

  Atatürk Üniversitesi

Courses

 • Undergraduate Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

 • Undergraduate Siyasi Coğrafya

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Kırsal Yerleşmeler Coğrafyası

 • Undergraduate Avrupa Coğrafyası

 • Undergraduate Genel Fiziki Coğrafya

 • Undergraduate Coğrafi Bilgi Sistemleri I

 • Postgraduate Kültürel Ekoloji

 • Undergraduate Türkiye Beşeri Coğarfyası

 • Postgraduate Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal Analiz

 • Undergraduate Coğrafi Bilgi Sistemleri II

 • Postgraduate Kültürel Ekoloji

 • Postgraduate CBS'nin Coğrafya Alanında Kullanımı

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Türkiye Fiziki Coğrafyası

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Fiziki Ortam ve İnsan

 • Undergraduate Yer Bilimi

 • Postgraduate Seminer

 • Postgraduate Harita Tasarımı

 • Postgraduate Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) Giriş

 • Undergraduate Coğrafi Bilgi Sistemleri I

 • Postgraduate CBS'nin Coğrafya Alanında Kullanımı

 • Postgraduate Coğrafya Araştırma Yöntemleri