Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FİTNESS MERKEZİNE GİDEN SEDANTER BİREYLERİN PROFİLLERİNİN İNCELENMESİ

5th International Congress on Multidisciplinary Studies, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, vol.3, pp.535-549

TAEKWONDO SPORCULARININ DUYGUSAL ZEKÂ ALANLARININ İNCELENMESİ

5th International Congress on Multidisciplinary Studies, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, vol.1, pp.601-610

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİYETERLİLİK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

5th International Congress on Multidisciplinary Studies, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, vol.1, pp.611

TAEKWONDO SPORCULARININ ÖZ YETERLİLİKDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

5th International Congress on Multidisciplinary Studies, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, vol.1, pp.585-595

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ALAN MESLEKİ VE TEKNİKANADOLU LİSESİ İLE FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNAHLAKİ GELİŞİM DURUMLARININ İNCELENMESİ

5th International Congress on Multidisciplinary Studies, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, vol.1, pp.596-600

The effects of movement education on 4 and 5-year-old children‘s social and basic motor skills

III rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL, 12 - 14 September 2017

A critique of commodification of dramatic ıssues

III rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL, Porto, Portugal, 12 - 14 September 2017

A Critique of Commodification of Dramatic Issues

3 rd International CONFERENCE on LIFELONGLEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, Porto, Portugal, 12 - 14 September 2017, vol.1, pp.176

The effect of the activities based on cooperative learning method on the development of first-grade students basic motor movement

Educational Researches and Publications Association (ERPA) International Congresses on Education, Sakarya, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.84

Özel hareket eğitimi programının 10-14 yaş eğitilebilir zihinsel engelli çocukların esneklik gelişimine etkisi

IV nd Internatıonal Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1966-1967

Macera temelli beden eğitimi uygulamalarının çocukların benlik saygısı gelişimine etkisi

IV nd Internatıonal Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 11 April - 14 May 2017, pp.1973-1974

Investigation of Effects of Football to Sole

3rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Porto, Portugal, 12 - 14 September 2017, pp.829-836 identifier

Examining the Attitudes of the Students of Anatolian High Schools and Other High Schools towards Physical Education Classes

2nd International Conference on Lifelong Educationand Leadership for ALL-ICLEL 2016, Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.611-617

The Effect of Movement Education That is Based on Teaching with Cooperation Method on The Development ofBasic Motor Skills of Primary School 1st Grade Children

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONGEDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.28

Koordinasyon İle Öğretim Yöntemi Uygulamalarının 6 Yaş Çocuklardaki Bazı Motor Becerilere EtkisininAraştırılması

IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.10-11

OBSERVİNG THE İMPACT OF MOVEMENT TRAİNİNG PROGRAMME ON DEVELOPİNG FLEXİBİLİTY İN TRAİNABLE CHİLDREN WİTH MENTAL DİSABİLİTY BETWEEN THE AGES OF 10 AND 14

14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education: Innovations and Challenges of Teacher Education for Sustainable Development, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.160

Examining the Attitudes of the Students of Anatolian High Schools and Other High Schools towards Physical Education Classes

2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.611-617 identifier

INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS PHYSICAL EDUCA TION SPORTSMANSHIP BEHAVIOURS KARABÜK SAMPLE

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.428

THE EXAMINATION OF HIGHLY HARSH INTERVAL TRAINING APPLICATIONS

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.327

KOORDİNASYON İLE HAREKET EĞİTİMİNİN OKULÖNCESİ ÇOCUKLARIN TEMEL MOTOR HAREKETLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.86-87

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alma Nedenleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencileri Örneği

EDUCATİONAL RESEARCHES AND PUBLİCATİONS ASSOCİATİON (ERPA) INTERNATİONAL CONGRESSES ON EDUCATİON, Atina, Greece, 4 - 07 June 2015, pp.192

Researching Effects of Coordination and Physical Education on 6 Years Old Primary School Children s Balance and Hand Power Improvement

EDUCATİONAL RESEARCHES AND PUBLİCATİONS ASSOCİATİON (ERPA) INTERNATİONAL CONGRESSES ON EDUCATİON, Atina, Greece, 4 - 07 June 2015, pp.180

Bir Yıllık Mesleki Deneyimi Olan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Algılarının İncelenmesi

Beden Eğitimi Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 27 January 2015

Farklı Spor Dalları ile Uğraşan Elit Sporcuların Doping Kullanımını Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi

1.ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI TURIZM VE REKREASYON OĞRENCI KONĞRESI, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.178

Books & Book Chapters

HAREKET EĞİTİMİNİN İLKOKUL ÇOCUKLARININ STATİK DENGE MOTOR KAPASİTELERİNE ETKİSİ

in: Spor Bilimlerinde Akademik Araştırma ve Değerlendirmeler, Mehmet ILKIM, Mustafa ALTINKÖK, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.99-108, 2021

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

in: EĞİTİM BİLİMLERİ Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2, Ahmet DÖNGER, Editor, IVPE, Cetinje, pp.295-303, 2020

BALANCE AND FLEXIBILITY OF CHILDREN WHO ARE INVOLVED IN MOVEMENT EDUCATION PRACTICES

in: SPORTS SCIENCES with DIFFERENT PERSPECTIVES, Mustafa ALTINKÖK, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.23-46, 2020

3–6 YAŞ ÇOCUKLARIN SÜRAT KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ

in: SAĞLIK BİLİMLERİ Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2, Ayhan GÜLER, Editor, IVPE, Cetinje, pp.161-170, 2020

PROFESSIONAL TEACHING KNOWLEDGE COURSES’ PARADIGM OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

in: SPORTS SCIENCES with DIFFERENT PERSPECTIVES, Mustafa ALTINKÖK, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.85-104, 2020

Eğitsel Oyun Oynatma Öz Yeterlilik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

in: Spor Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Pepe, K. Karataş, Ö., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.255-265, 2018

Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi ile İlgili Değerlerinin İncelenmesi

in: Spor Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Pepe, K. Karataş, Ö, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.245-254, 2018

Beden Eğitimi Derslerinin Lise Öğrencilerin Ahlaki Gelişimine Etkisi

in: Küreselleşme Sürecinde Teknolojik Yenilikler ve Eğitim Araştırmaları, Yalçınkaya, E., Editor, Iksad Publishing House, pp.86-102, 2018

Hareket eğitimi uygulamalarının 4 – 5 çocuklardaki temel motor ve sosyal beceri gelişimi üzerine etkisi

in: İnsan, toplum ve spor bilimleri araştırma örnekleri, Yamaner, F., Eyupoğlu, E., Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.433-442, 2018

Okulöncesi dönem çocukların bazı temel motor hareketlerinin incelenmesi

in: İnsan, toplum ve spor bilimleri araştırma örnekleri, Yamaner, F., Eyupoğlu, E., Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.423-432, 2018

Macera temelli beden eğitimi uygulamalarının çocukların problem çözme becerisine etkisi

in: Küreselleşen Dünyada Eğitim, Özcan DEMİREL, Serkan DİNÇER, Editor, Pegem, pp.633-642, 2017

Metrics

Publication

93

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

30

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

146

H-Index (Scholar)

6

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

1

Project

5

Thesis Advisory

6

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals