Achievements & Reputation

Publication

15

Congress and Symposium Activities

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 IV AGP International Humanities and Social Sciences Conference

  Attendee

  Berlin, Germany

 • 01 November 2015 - 01 November 2015 II. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 November 2015 - 01 November 2015 II. Ticaret Hukuku UluslararasıSempozyumu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 November 2014 - 01 November 2014 I. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 November 2014 - 01 November 2014 I. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 November 2013 - 01 November 2013 Hukuk Öğretimi Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 April 2013 - 01 April 2013 Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Yenilikler

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 April 2013 - 01 April 2013 Yürürlüğünün Birinci Yılında 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu

  Attendee

  Erzincan, Turkey

 • 01 March 2013 - 01 March 2013 Türkiye'de Bir Hukuk Dalı Olarak Mukayeseli Hukukun Yükselişi ve Çöküşü

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 March 2013 - 01 March 2013 Kadın ve Hukuk

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 January 2013 - 01 January 2013 Anayasa Üzerine Düşünceler

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 December 2012 - 01 December 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Mal Sigortaları

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 December 2012 - 01 December 2012 Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXVI

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 October 2012 - 01 October 2012 Anonim ve Limited Ortaklık Yöneticilerinin Sorumluluğu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 6102 Sayılı Yeni TTK’nu Beklerken

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2012 - 01 April 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Şirketler Hukuku

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 April 2012 - 01 April 2012 6102 Sayılı TTK’nun A.Ş. Hukuku’na Getirdiği Yenilikler

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 March 2012 - 01 March 2012 İnternet Hukukundaki Gelşmeler ve Türk Ceza Kanunu

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 March 2012 - 01 March 2012 Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 March 2012 - 01 March 2012 Anayasa Değişikliği ve Beklentiler

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 December 2011 - 01 December 2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Deniz Ticareti Reformu

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 December 2010 - 01 December 2010 Yeni Gelişmeler Işığında Çek Hukuku

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2010 - 01 May 2010 Referandum Süresinde Anayasa Değişiklikleri

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 March 2010 - 01 March 2010 Sağlık Çalışanlarının Hukuksal Sorumlulukları ve Sağlıkta Malpraktis

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 February 2010 - 01 February 2010 Yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 March 2009 - 01 March 2009 Boşanmada Mal Rejimi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 March 2009 - 01 March 2009 İflas ve iflasın Ertelenmesi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 February 2009 - 01 February 2009 Hukukun Üstünlüğü Işığında Ceza YargılamasıSustainable Development

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 December 2007 - 01 December 2007 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 November 2007 - 01 November 2007 Uluslararası Ceza MahkemesiSustainable Development

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 October 2007 - 01 October 2007 I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2007 - 01 May 2007 Irak Savaşı ve Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 September 2006 - 01 September 2006 Adil Yargılama Hakkı

  Attendee

  Antalya, Turkey