Education Information

Education Information

 • 1992 - 2001 Doctorate

  Ege University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Abd, Turkey

 • 1989 - 1992 Postgraduate

  Ege University, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Teknoloji Abd, Turkey

 • 1984 - 1989 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Science, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Küçük Moleküllü Peptitlerin Teknesyum-99m Perteknetat (99mTcO4)- ile İşaretlenmesi ve Nükleer Tıpta Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

  Ege University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı

 • 1992 Postgraduate

  Uranyumun Ekonomik Bir Anyon Değiştirici Reçine (Purolite A650-U) Kullanılarak Kazanılmasında Adsorpsiyon ve Elüsyonu Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi.

  Ege University, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Teknoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2013İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitmen Sertifikası (Bakanlık Onaylı Eğitmen)

  Occupational Health and Safety , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 • 1992Radyoaktif Madde ve Malzemeler ile Çalışan Cihazların Kullanım Sertifikası

  Health&Medicine , Ege Üniversitesi Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD