Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Prematüre bebekler ve aileleri için ''Single Family Room'' avantajları

II. Uluslararası III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2023

HEMŞİRELİKTE DOĞUM KORKUSU İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

10. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı Eğitimi Kongresi , İstanbul, Turkey, 19 - 20 November 2022, pp.94-98

ANNE SÜTÜ SAĞMA DENEYİMİ ÖLÇEĞİ’NİN UYARLANMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

8. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 08 December 2021

Emzirmede Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Medya

2.Uluslararası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019

Anne Sütü Sağma Deneyimleri : Bir Literatür İncelemesi

2.Uluslararası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019

REKTOVAJİNAL FİSTÜL ONARIMI VE KOLOSTOMİ OPERASYONU SONRASI HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019

Tekrarlayan Gebelik Kaybı Yaşayan Ailelerin Psikolojik Gelişimi

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019

Konjenital anomali tanısı almak ve perinatal palyatif bakım

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğiticiliği ve Eğitimi Kongresi, 18 - 21 October 2018

Pospartum Erken Dönemde Uygulanan Meme Masajının Süt Salınımına Etkisinin İncelenmesi

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.508-512

Hemşirelik Uygulamalarında Klinik Rehberlerin Kullanımı

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Nevşehir, Turkey, 9 - 12 September 2018, pp.54

Total Vajinektomi Operasyonu Sonrası Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

I. Uluslararası II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.352

Metrics

Publication

29

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

35

H-Index (Scopus)

4

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

4

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals