Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

II. Abdülhamid Döneminde Resim Sergileri ve Saray Tablo Koleksiyonu’nun Gelişimi

Milli Saraylar Sanat Tarih Mimarlık Dergisi, no.18, pp.130-147, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Batılılaşma Dönemi Osmanlı Eğitim Kurumlarında Resim Dersleri ve Sanayi-i Nefise Mektebi Örneği

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.1053-1061

Fatih’ten II. Abdülhamid’e Dolmabahçe Saray Tablo Koleksiyonu

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2018, pp.618-632