Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Kültürü?nde Merdiven Sembolü?nün Yorumlanması

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Dergisi, vol.1, pp.182-198, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

MODA TASARIMINDA İNOVATİF BİR YÖNTEM : ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR İLE GİYSİ TASARIMI UYGULAMALARI

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.6, no.38, pp.2949-2976, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Üç Boyutlu Yazıcılarla Moda Ürünlerinde Kitlesel Kişiselleştirme

AKDENİZ SANAT, vol.9, no.19, pp.29-47, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

MODA GİYİM SEKTÖRÜNDE ÜÇ BOYUTLU YAZICILARLA TASARIM VE ÜRETİM

Art-e, vol.9, no.17, pp.155-172, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dördüncü Endüstri Devrimi ve Moda Endüstrisinde Ortaya Çıkan Yenilikler

4. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.1

Avdan Dokumaları Yapı ve Özellikleri

III. ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU,“ Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması”,, Antalya, Turkey, 24 April 2018 - 25 April 2019, vol.1, no.1, pp.120-130

Disiplinler Arası Sanatta Tekstil Materyallerinin Kullanımı: Lenore Tawney ve Sanatsal Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme”

Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, “Lisansüstü Eğitim Sanat ve Tasarım Sempozyumu”, Antalya, Turkey, 19 - 20 April 2018, vol.1, no.1, pp.120-130

Ekolojik ve Doğal Boyalı Hamile Giysilerinde Tüketici Eğilimlerinin Belirlenmesi: Antalya İli Örneği

2.Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu Kapsamında Doğal Boya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.177-181

Yaşayan Gelenek Tavşanlı Kına Gecesi Geleneksel Giysileri

IV. ULUSLARARASI TÜRK SANATLARI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ/ SANAT ETKİNLİKLERİ, Konya, Mayıs 2015, Konya, Turkey, 7 May - 09 April 2015, pp.523-528

TEKNOLOJİ ETKİSİNDE DÖNÜŞEN TEKSTİL MATERYALLERİNİN TEKSTİL VE MODA TASARIMINDAKİ YERİ: “ISIYA DUYARLI KUMAŞLAR”

2. Ulusal Sanat ve Tasarım Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2015, vol.1, no.1, pp.347-355 Creative Commons License

Sektörel Rekabet Gücünün Kur Etkisine Açıklığı:Türk Tekstil Sektörü Üzerine Uygulama

V. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Tokat, Turkey, 15 - 17 June 2006, pp.347-355 Creative Commons License

Books & Book Chapters

DİSİPLİNLERARASI SANATTA TEKSTİL MATERYALLERİNİN KULLANIMI: LENORE TAWNEY ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

in: MODERN SANATTA YENİ YAKLAŞIMLAR I, ZUHAL BAŞBUĞ, FATİH BAŞBUĞ, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.139-153, 2021