Education Information

Education Information

 • 1994 - 1998 Doctorate

  University of Essex, Fizik, Fizik/Yarıiletken Fiziği, United Kingdom

 • 1990 - 1993 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Scıence, Atom Molekül Fiziği, Turkey

 • 1986 - 1990 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Scıence, Fizik, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  GaAs ve Ga1-xAlxAs Yarıiletken Katmanlarda Gunn Domainlerinden Işık Yayılımı

  University of Essex, Fizik, Fizik/Optoelektronik Materyaller Ve Aygıt Teknolojisi

 • 1993 Postgraduate

  N,N Dietilasetamid Tetrasiyanonikel Komplexlerinin IR Spectroskopik Bölgesinde İncelenmesi

  Anadolu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik/Atom Molekül Fiziği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English