Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İşbirliğinin Öncüllerine Yönelik Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

İstanbul Kültür Üniversitesi 12.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, Turkey, 2 - 04 May 2013, pp.402-407

KOBİ'lerin Sosyo-Ekonomik Kalkınmadaki Rolü

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Bölgesel Kalkınma Kongresi, Balıkesir, Turkey, 14 - 16 November 2009, pp.1-10 Sustainable Development

Postmodern Global İşletmelerde Bilginin Stratejik Yönetimi

I.Ulusal Bilgi, EEkonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 10 - 11 May 2002, pp.11-15

Books & Book Chapters

Koordinasyon

in: Yönetim ve Organizasyon, Ayden, Cem ve Örgev, Mehmet, Editor, Lisans, İstanbul, pp.135-141, 2008

İşletmelerin Sınıflandırılması

in: Genel İşletme, Örgev, Mehmet ve Şenturan, Şermin, Editor, Lisans, İstanbul, pp.45-59, 2007

Stratejik Küçülme

in: Toplam Kalite ve Stratejik Yönetimde Yeni Eğilimler, Kıngır, Said, Editor, Gazi, Ankara, pp.299-308, 2007

İşin Bir Motivasyon Unsuru Olarak Kullanılması

in: Ali Fuat Cebesoy'a Armağan, Kurul, Editor, Değişim, Sakarya, pp.240-250, 2000

Metrics

Publication

9
UN Sustainable Development Goals