Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

L’évolution de la position de la Cour constitutionnelle turque vers une interprétation plus large de la liberté de religion

Laiklik, din özgürlüğünün sınırı mı? (La Laïcité, limite à la liberté de religion ?), Poitiers, France, 17 October 2022

Deprivation of Liberty in The Context of European Arrest Warrant

Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 July 2022, pp.895-896 Sustainable Development

Jurisdiction of French courts in matters of crimes against humanity committed in Syria

Alman, Türk, Fransız Hukukları ve BM Sözleşmeleri Çerçevesinde Suriye'de İşlenen Suçların Yargılanması ve Suç Faillerinin İltica Sistemi Dışında Tutulması, İstanbul, Turkey, 07 May 2022

Avrupa Birliği'nin Temel Değerlerinin Korunması (Protection of the fundamental values in the European Union)

İnnovation and Global Issues in Social Sciences III (InGlobe), Antalya, Turkey, 26 April - 29 May 2018, pp.48-52

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE ORTA DOĞU’DAKİ (TÜRKİYE’DEKİ) SON OLAĞANÜSTÜ HAL TEDBİRLERİ

IV. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu: Orta Doğu ’da Barışı Tesis Etmek (17 - 19 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye) 4th International Middle East Symposium: Peacebuilding in the Middle East (April 17 - 19, 2018, Istanbul, Turkey), İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2018, pp.471-478

Uluslararası Adalet Divanı Kararlarında Sınırlar ve Duvarlar (Borders and Walls in the International Court of Justice Decisions)

7th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.77

XXI. Yüzyılda Devlet: Sınır Duvarlarının Geri Dönüşü (State in the 21. Century: The Return of the Borders Walls)

VII. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Konferansı, Prag, Czech Republic, 19 - 22 May 2017, pp.55

FRONTEX between Turkey and Greece Protection of the Maritime Border Issues

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 - 06 February 2016, pp.403

Devlet ve Sınırlar Türkiye nin Suriye de Gerrçekleştirdiği Tahliye Operasyonu

VII. Avrupa Sosyal ve Davranış Bilimleri Arastırmaları Konferansı, Bükreş, Romania, 11 - 13 June 2015, pp.11-12

Turkey’s Strategic Importance in The Context of Energy Transit Route

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romania, 11 - 13 June 2015, pp.55-56

State and Borders: Turkish Rescue Operation İnside Syria

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romania, 11 - 13 June 2015, pp.11-12

Avrupa Birliği Hukuku Açısından Birleşik Krallık'ın Kıbrıs’taki ‘Egemenlik Alanı’nın Durumu

3. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu Mersin'den Kıbrıs'a Tarih, Hukuk ve Gelecek, Mersin, Turkey, 18 - 20 October 2012, pp.309-318

L'impact du droit communautaire sur le régime juridique des aides d'Etat turques (Avrupa Birliği Hukuku'nun Türk Devlet Yardımları Rejimine Etkisi)

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA DEVLET YARDIMLARI VE TÜRKİYE'NİN UYUMU, Antalya, Turkey, 9 - 10 September 2004, pp.147-155

Books & Book Chapters

AVRUPA BIRLIĞI HUKUKU AÇISINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI’NIN DURUMU

in: SOSYAL VE BEŞERÎ BILIMLERDE Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler 3, HAKAN ALTINTAŞ, MUSTAFA METE, NESLIHAN BOLAT BOZASLAN, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.167-178, 2023

Avrupa Birliği’nin Dış Sınırlarının Yönetiminde Üçüncü Ülkelerle İş Birliği: Türkiye Örneği

in: İNSAN HAKLARI MAKALELERİ SEÇKİSİ, Mücahit Yasin ZABUNOĞLU, Editor, TÜRKIYE İNSAN HAKLARI VE EŞITLIK KURUMU, Ankara, pp.353-380, 2023

Üye ve Aday Ülke Perspektifinden Avrupa Birliğinde Özgürlük

in: Üye ve Aday Ülkeler Açısından Avrupa Birliğinin Kurucu Değerleri, Bilgin, A. Aslı, Editor, Yetkin Yayınları, Ankara, pp.171-202, 2023

Clarification des Relations Financieres de l'Etat en Droit Turc

Editions Universitaires Europennes, Beau Bassin, 2017

La TVA Dans Le Systeme Fiscal Turc

Editions Universitaires Europeenes, Saarbrücken, 2016

Avrupa Birliği Hukuku Dersleri

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013

Metrics

Publication

37

Project

3

Thesis Advisory

8
UN Sustainable Development Goals